Forretningside

Vores forretningside er ganske enkel: Vi vil skabe forretningsmæssige fordele for vores kunder!

Udgangspunktet i vores rådgivning er ikke teknologisk og de teknologiske anbefalinger kommer altid i anden række. Vores erfaring er, at forretningsmæssige fordele bedst opnås ved at fokusere på den enkelte virksomheds informations- og kommunikationsbehov og optimere denne. Kort sagt, hvordan er virksomhedens medarbejdere bedst klædt på at samarbejde med kunder, partnere og leverandører i hverdagen. I mange situationer skal der investeres i teknologi for at skabe denne optimering.  ALSALA Consulting lægger dog stor vægt på at analysen bliver foretaget med udgangspunkt i kunderne, medarbejderne og samhandelspartnerne, og ikke i selve teknologien.   

Vores grundlæggende holdning og forretningside er afspejlet i ALSALA logoet. Vi gør op med  fortidens silobaserede værdikæde, fordi vi tror på at værdikæden samlet udgør et værdisystem, hvor informationer og transaktioner kan og bør flyde frit. Det kan være mellem de forskellige afdelinger i virksomheden, mellem virksomheden og dens kunder og mellem virksomheden og udvalgte leverandører og partnere. Dette kræver IT-kommunikationsløsninger, der understøtter alle processer på alle tidspunkter af transaktionen.

Vores rådgivningsfilosofi er lige så enkel som vores forretningside: Vi vil forstå vores kunder og rådgive derefter!

Tilbage