Return On Investment (ROI)

Den ROI der er blevet beregnet i Business Casen, bliver fulgt helt til dørs, hvis kunden ønsker det. Vi følger op på, at de forretningsmæssige fordele IT-Kommunikationsløsningen skal give, rent faktisk bliver indfriet. Dette gøres ved at følge systematisk op på udvalgte medarbejdere og processer. Opføglgningen aftales selvfølgelig med de pågældende medarbejdere, og skal ikke opfattes som en kontrol af medarbejderen - men som en kontrol af løsningen. Samtidigt bliver der fulgt op på at driften af løsningen ikke er blevet dyrere end budgetteret i Business Casen.

ALSALA Consulting er villig til at lade en andel af konsulenthonoraret indgå som en bonusordning. En sådan performanceaftale skal aftales i detajler i forbindelse med opgaveformuleringen.