Business Case

Business Casen bliver lavet når prisen for IT-kommunikationsløsningen er beregnet som Total Cost of Ownership (TCO). Denne TCO bliver sammenholdt med de forretningsmæssige fordele vores kunde får med investeringen. På den måde kan forventet Return On Investment (ROI) beregnes.

Det er klart at Business Casen er et estimat med en vis grad af usikkerhed. Risikoelementerne bliver nævnt og beregnet eksplicit i Business Casen, således at man stadig som beslutningstager kan nå at omgøre forskellige beslutninger vedrørende investeringen i IT-kommunikationsløsningen.

Business Case fasen kan således være en iterativ proces, hvor løsningen og prækvalifikationen kan ændres.