Kravspecifikation

Udarbejdelsen af kravspecifikationen tager udgangspunkt i Systemdesignet, samt ikke mindst i kundens krav til funktionalitet og brugervenlighed.

Vi arbejder systematisk med kravspecifikationen ved at interviewe såvel IT-driftansvarlige, som de personer der skal bruge løsningen som en del af deres arbejdsprocesser i hverdagen. Vi har ofte set, at der kan være forskellige holdninger i virksomheden til hvad en IT-kommunikationsløsning skal bruges til og hvordan den skal bruges. Det er vigtigt, at kravspecifikationen også bliver udarbejdet med udgangspunkt i brugernes krav. Systemdesignet skal sikre driftsikkerhed, mens kravspecifikationen skal sikre brugervenlighed.

Rådgivningsmæssigt er arbejdet med kravspecifikationen ofte den mest tidskrævende, idet vi bygger vores tekniske kravspecifikation på en funktionel kravspecifikation lavet i samarbejde med IT-afdelingen og IT-afdelingens interne kunder.