Systemdesign

ALSALA Consulting bruger systemdesignet som grundlag for kravspecifikationen, og som grundlag for forventningsafstemning med kunden. Altså skabe et fælles overblik. Herunder ses en en meget overordnet skitse på en mobilitetsløsning. Den er dog ikke mere overordnet end at den dækker de 3 primære områder der skal afdækkes i designet af en mobilitetsløning.

ALSALA Consulting udarbejder et detajleret komponentbaseret systemdesign baseret på de valg, der er gjort i scenariefasen.