Projektplan

Projektplanen bliver i praksis udarbejdet tidligt i forløbet i forbindelse med opgaveformuleringen. Projektplanen består af en række aktiviteter, der er adskilt af "Go/NO-Go" beslutninger, som kan stoppe projektet undervejs. 

Den omkostningstunge del af projektet bliver først formuleret som et implementeringsprojekt når de indledende øvelser er gjort og leverandørerne af IT-Kommunikationsløsningen er valgt.

Projektplanen bliver udarbejdet i en form så virksomheden selv kan finde en projektleder eller få den sædvanlige IT-leverandør til at stå for implementeringen.

ALSALA Consulting har stærke projektlederkompetancer og påtager sig gerne projektledelsen af implementerings- projektet.