Implementering

ALSALA Consulting råder over stærke projektlederkompetencer og bistår gerne som ansvarlig hovedentreprenør i implementeringen. Virksomheden har ingen fastansatte programmørkompetencer, men samarbejder til gengæld  tæt med en lang række partnere, med de bedste tekniske kompetencer - primært på Microsoft platformen. Disse partnere forestår det praktiske implementeringsarbejde på baggrund af ALSALA Consultings kravspecifikation.

En implementering kan typisk deles op i 4 faser.

1. Leverandørvalg

2. Tilpasning + Pilotforsøg

3. "Soft launch" + Evaluering og tilretning

4. Scalering til drift

De fleste IT-projekter strander ikke på teknisk detailplanlægning og kodning, men på grund af mangel på et samlet overblik og kundeforståelse. Her har ALSALA Consulting sin styrke og kan dermed sikre større sandsynlighed for succes for vores kunder. Ved at outsource det tekniske ansvar til partnere, bliver ALSALA Consulting endnu bedre til at fokusere på projektledelsen og den overordnede styring.