Opstilling af scenarier

På baggrund af situationsanalysen opstiller vi typisk 2-5 scenarier for hvordan kundens målsætninger kan opnås. I scenariefasen har vi for første gang fokus på teknologi - både på kundens eksisterende teknologiske platform og ikke mindst på mulighederne med de nye teknologier.

I denne fase kombinere vi kort sagt kundebehov/målsætning med den teknologiske vinkel.

Til at udvikle og beskrive de forskellige scenarier bruger vi en række unikke ALSALA-værktøjer, som du kan læse mere om under Ydelser.   

 

Scenariefasen har primært til formål at danne en struktur for et bevidst valg af den kommende IT-kommunikationsløsning, der bedst løser kundens behov.