Situationsanalyse 

Når rammerne for en konsulentopgave er fastlagt, er næste skridt situationsanalysefasen. I denne fase koncentrerer vi os om vores kunders kunder, arbejdsmetoder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Vi har ikke fokus på teknologi - hverken muligheder eller begrænsninger - og vi kigger ikke på den eksisterende teknologiske platform hos vores kunder.

Da vores arbejdsmetode tager udgangspunkt i vores kunders kunder, er nedenstående segmenteringsmodel en  god måde at illustrere  hovedtrækkene i situationsanalysen.

 

Du kan læse flere detajler om vores analysemetoder under punktet Ydelser.