Formulering af opgave

En konsulentopgave hos os starter altid med en klar opgaveformulering. Denne udformes i tæt dialog med kunden og danner rammerne for den konkrete opgave. Denne del af processen fungerer samtidigt som en forventningsafstemning.

Forventningsafstemning omkring målsætning, tidshorisont, ressourceallokering og forankring hos kunden er centrale brikker, der skal fastlægges før at  en konsulentopgave kan løses med succes.   

Ovenstående rammer skal sikre, at opgaven er konkret, målbar, realistisk, tidsbestemt og aftalt i detaljer. På den måde oplever ingen skuffede forventninger.